Важи за супер овошје, но Македонците ретко го садат

Иако важи за супер храна, македонските граѓани многу ретко садат брусница.

Дури и ако тоа го практикуваат, ја садат на мали површини, за свои потреби, но мнозинството не се заинтересирани за поголема инвестиција. Граѓаните не се сигурни дека ако вложат во поголем насад, ќе имаат сигурен откуп и дека ќе можат да заработат од брусницата.

Во нашето поднебје брусницата нема традиција на одгледување. Таа може да успее во Македонија, но не секаде, туку на места со поголема надморска височина. Оваа култура бара наводнување, обработка, а некоја поголема хемиска заштита не е потребна.

Садниците имаат род и во првата година, но оние кои ја одгледуваат ефективен и богат род можат да очекуваат по 3 или 4 години. Дополнително, она што ги демотивира граѓаните да засадат повеќе садници брусница е тоа што само дел од населението ја консумира, и таа не наидува на некоја широка примена.

„Досегашно наше работење покажува дека нема интерес за подигање на насад од брусница. Ние во текот на годината имаме само малопродажба на садници и тоа не повеќе од 20 садници во текот на целата садна сезона“, велат од Опитно Поле ФЗНХ Дооел Скопје.

Имаме многу сончеви денови, вода, плодна почва, но во пракса повеќе причини ги кочат земјоделците да се занимаваат со производство на ова овошје.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *