Дозволувајте им на децата да грешат – така подобро учат

Првата мисла при поимот грешка е дека се работи за нешто негативно. Конкретно, грешките се нешто што е подобро да се избегнува и целиот систем на доживотно учење и градење карактер е насочен кон правење што помалку грешки и живеење што е можно помирно. Затоа, сакаме да им влијаеме на нашите деца, понекогаш претерувајќи во обидите да ги заштитиме од сѐ што е негативно, па дури и од секаков вид неуспех.

Сепак, грешките се дел од животот и не постои човек кој не ги прави. Она што е важно да се знае е дека тие се лоши сѐ додека негативните последици од нив ги надминуваат придобивките што можеме да ги извлечеме од нив. Науката покажала дека грешките се најдобриот начин за учење. Врската помеѓу грешките и учењето е многу сложена, а некои експерти тврдат и дека грешките се добри за развивање на мемориските вештини.

Грешките и меморијата
Според студија објавена од истражувачот Андре Ен Сир од Универзитетот во Торонто, во Журналот за експериментална психологија, најдобриот начин да се задржат информациите е преку обиди и грешки. Андре и нејзините колеги го спровеле истражувањето со помош на 129 волонтери. Половина од нив биле на возраст од 22 години, додека другата половина биле над 72 години. На секој волонтер му биле дадени низа зборови што морал да ги запомни и меѓу кои морал да создаде асоцијации, кои можеле да се воспостават на два различни начини: според нивното значење или според почетокот на секој збор. Истражувачите го научиле секој учесник по половина збор. Учесниците потоа морале да ги дешифрираат преостанатите зборови поставувајќи прашања.

Со други зборови, тие би правеле грешки и би учеле на тој начин. Студијата покажала дека учесниците се сеќавале на зборовите што им било потешко да ги погодат, што значи дека можеле да ги поврзат своите грешки со одреден збор и затоа подобро го паметеле.
Грешките доведоа до подобрување на учењето и меморијата. Како резултат на тоа, истражувачите заклучиле дека правењето грешки е најдобриот начин за учење, а исто така ја подобрува меморијата. Истражувањето открило дека нашата меморија ги структурира информациите на специфичен начин. Наместо да меморираме работи врз основа на лексички информации (како што се слогови), ние ги складираме според концепти.

Правењето грешки е најдобриот начин за учење
Сите можеме да се согласиме дека секој родител, но и наставник сака децата да учат ефективно и квалитетно. Затоа, треба да им дадеме можност на нашите деца да стекнуваат знаење на разигран начин кој секогаш дозволува грешки. Погодувањето и испробувањето различни стратегии е многу поефективно од учењето на работите директно и исклучиво теоретски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *