Како да го поттикнете развојот на говор кај детето?

Ви донесуваме совети од логопед како кај детето да го поттикнете развојот на говор Еве совети за стимулација на детскиот говор кој можете лесно да го вежбате со игра:

Во најрана фаза во учење на говорот научете го детето да препознава звуци и движења: „тик-так“ за чукање на часовникот, „зврр“ за ѕвонење на телефонот, „ав-ав“ и „пи-пи“ имитирање животни, „мац-мац“ за довикување на животни и слично…
Покажете му на детето различни расположенија со изразот на лицето (насмевнувајте се, лутете се)
Поздравувајте со „па-па“, пејте со „ла-ла-ла“…

Кога детето го облекувате или храните, кога го бањате … зборувајте му што правите и како тоа се вика бидејќи тоа треба да сфати дека се има име.
Дувајте балони, и така низ игра вежбајте го дишењето, што е многу важно за флуентниот говор
Не исправајте ги детските невештини и неправилни говорни искази, само правилно изговорете и нагласете го она што детето погрешно го изговорило
Учете го детето на песнички и броенки, што е многу важно за подоцнежно полесно памтење на сложени реченици и искази.
Користете кратки, едноставни и правилни реченици

Одвојте време да го сослушате своето дете, одговарајте на она што е речено како детето би знаело дека сте го слушнале.
Немојте да го форсирате детето да учи да зборува, прифатете ги грешките додека се развива
Тестирајте го слухот на своето дете ако забележите дека мора пречесто да повторувате или ако мора да зборувате силно за да му привлечете внимание.
Не погодувајте сѐ што сакало да каже вашето дете задоволувајќи ги неговите потреби пред да имало шанса да ги искаже бидејќи ќе го спречувате во развојот на говор и јазик

Ако сте несигурни во говорно-јазичниот развој на своето дете, побарајте професионална помош на логопед – никогаш немојте да чекате на помош ако се посомневате на некој проблем бидејќи вие и членовите на вашето семејство најдобро го познавате своето дете.
На крај, немојте да заборавите дека секое дете е единствено и има сопствено темпо на развој. Таблицата „слушање, разбирање и говор“ претставува во просек возраст до која повеќето деца ги совладуваат пропишаните вештини. Децата обично не ги совладуваат сите вештини наведени во категоријата додека не ја постигнат горната граница на секој од наведените возрасти. Тоа што детето не совладало некоја од вештините наведени за одредена возраст, не значи дека има

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *