МАНАСТИРОТ КАДЕ СЕ ИСПОЛНУВААТ СИТЕ ЖЕЛБИ: На само 3 часа од Скопје

По приказните на многуте верници, Свети Роман навистина ги исполнува добронамерните желби.

До сега се забележани случаеви дека болнте лица со помош на молитви од манастирот си заминуваат здрави и исцелени.

На посетителите им се препрорачува, најпрво да читаат молитви, а потоа да конзумират вода од изворот за која се верува дека е света.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *