МУДРИ МИСЛИ НА ОТЦИТЕ ОД СВЕТА ГОРА: Секое ДОБРО и секое ЗЛО доаѓа од мислите!

„Времето е едно траење кое има минато, сегашност и иднина. Но, не постои минато како време. Има остатоци од минатото. Исто така, нема иднина, ќе биде. А што е таму? Има само сегашност. Тоа категоријата време не се однесува на Бога. Вечноста се однесува на него. А вечноста е постојана сегашност. Нема ниту минато ниту иднина“, Патријархот Павле

„Кога сите би се придржувале кон љубовта, оваа земја би била рај. Но, кога сите би се придржувале барем до она што е малку помалку од љубовта – затоа што љубовта е врската на совршенството – ако барем се придржувале до принципот „што сакате за себе, правеј им на другите, што не сакаш за себе, не правеј им го на другите“, тогаш земјата, ако не станеше баш рај, ќе беше блиску до рајот“ – Патријарх Павле.

Сè ќе помине, но душата, лицето и она што е добро остануваат засекогаш“ – патријарх Павле

Кој има образ се образува“ – владиката Николај Велимировиќ
„Сметајте го секој ден како еден цел живот, започнат и завршен. Живејте го како целина, а не како дел. Нека секој ваш ден испадне од вас како цела личност со која ќе сакате повторно да се сретнете како пријател и да види го без срам ти ја покажуваш вселената“ – владиката Николај Велимировиќ

„Најголемите вистини на луѓето полесно ќе им ги докажувате со својот живот отколку со зборови. Затоа не почнувајте да зборувате за нив прво со јазик, бидејќи ќе ги натерате да се сомневаат“ – владиката Николај Велимировиќ.

„Кој мисли духовно доаѓа до сознание дека светот не е попростран од човекот, туку напротив, дека човекот е попростран од светот. Нека се зголеми вселената и да се размножи милион пати, мојата душа ќе прелета над сите нејзините граници и прегрнете го сето тоа како џиновска рачна топка“ – владиката Николај Велимировиќ

Животот на земјата се манифестира со мисли. Со какви мисли се занимаваме, таков ни е животот“ – отец Тадеј

„Секое добро и секое зло потекнува од мислата, бидејќи ние сме мисловна апаратура. Ние влијаеме дури и на растителниот свет, бидејќи растителниот свет има и нервен систем. Сите очекуваат мир, удобност, љубов“ – Отец Тадеј

„Штом почувствувате дека се појавува злото, побрзајте да го спречите со голем напор на волја. Спуштете се со умот во срцето и не дозволувајте злото да влезе во него. Внимавајте да не се изнервира и занесе“ – Отец Тадеј

„Не е добро да се грижиме, затоа што не само што ни ја троши енергијата, туку и многупати нè заплеткува во топка на самобитност, гордост и неверување“ – отец Тадеј

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *