Работи кои се забранети на Пресвета Богородица – Жени, не смеете да го правите ова!

Македонската православна црква го прославува 28 август како спомен на смртта на Богородица на ден кога таа се вознесла на небото и го „предала својот дух во рацете на Спасителот“.

Успение на Пресвета Богородица спаѓа во редот на Богородични празници на кој му претходат двонеделни пости.
Преданието вели дека Мајката Божја живеела 60 години и дека била сведок на многу славни настани во врска со ширењето на верата во Исус Христос. Пресвета Богородица во многу семејства во Србија се слави како семејна слава, а често и е црквена, или слава на цело село.

Затоа сите обичаи во врска со празниците посветени на Мајката Божја се засноваат на почитување на нејзиниот култ, во кој се вклопени верувања и ритуали од народната религија.
Според верувањата, во период помеѓу две Богородици, важно е да ги направите обредите со кои се искажува благодарност на Богородица, заштитници на жена, за раѓање деца, а потоа за родност и плодност на земјата и добитокот.

За пазниците на Голема и Мала Богородица обичај е, посебно жените, да почитуваат голем број забрани, кои се однесуваат на вршење работи во куќата и околу неа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *