Чудата и моќта на светителот Свети Наум Чудотворец

Денес илјадници верници ќе го посетат манастирскиот комплекс “Свети Наум” на брегот на Охридското езеро.
Свети Наум Охридски Чудотворец бил средновековен научник, писател, учител и еден од основоположниците на словенската и македонската писменост и просвета. Основач на манастирот на Светите Архангели, денешен Свети Наум. Роден е во првата половина на IX век.

Прво чудо
Интересен е случајот со авионот кој се уpнал и изјавите во медиумите и весниците на стјуардот кој изјавил дека бил спаcен од св. Наум. Еден ден пред уpивањето на авионот, тој купил икона од св. Наум и бил цврсто убеден дека неговиот живот го спа сил св. Наум.

Второ чудо
Двајца лекари, сопружници долги години немале дете. Доаѓале неколку пати во манастирот со молитва кон светителот за родителство. По две години добиле ќерка. Биле црвсто уверени дека нивното чедо е дар од св. Наум.

Трето чудо
Од Трпејца доаѓале некои луѓе за молитва. Единаесет-дванаесет години биле без свое чедо и минатата година на денот на св. Наум го крстеле детето. Биле убедени дека нивната молитва пред св. Наум помогнала за нивното чедо.

Четврто чудо
Некој човек, Германец долги години имал протеза на вратот. Но, влегувајќи во манастирот, слушнал глас „извади го тоа помагало”. Ја извадил протезата и му се олеснило. Повеќе не ја користел протезата. Постоле сведоци за ова чудо.

Петто чудо
Во манастирот донеле момче на 17-годишна возраст од муслиманска вероисповест кој страдал од епилепсија. Му бил прочитан педесеттиот псалм и молитва. Игуменот Некатариј се интерисирал преку негови роднини за неговата болест. Му рекле дека нема епилептични напади.

Шесто чудо
Манастирот го посетиле група Бугари. Една жена од нив украла мало паунче. Кога требало да си заминат автобусот се рас ипал. Но, некој ја видел кога го ук рала паунчето, ја ук орил да го го врати украденото паунче. Од црква и манастир не се кр адело. Таа се зас рамила и го вратила паунчето. Тогаш автобусот тргнал.

Седмо чудо
Св. Наум направил многу чудеса. И денес се уште се случуваат многу чуда. Дошле посетители од Охрид, но недолично се однесувале на свето место и на враќање сите се уд авиле. Се превр тел чунот во езерото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *